aktuální čas je: .
Úvod Muzeum Prospekty Partneři klubu Naše stroje Napsali o nás Galerie Kalendář akcí Kontakt Odkazy

0.ročník 21.08.2010 Závod historických traktorů do vrchu-Libá

Pravidla a podmínky účasti: 

  Libský závod historických traktorů do vrchu je jednodenní závod do kopce po asfaltové závodní trati. Závod se jede jednokolově. Jednotlivé stroje jsou zařazeny do kategorií. 

Základní podmínky účasti: 
  Rozdělení kategorií:
  1. Traktory tovární výroby do výkonu 25 k (PS,HP) do r.v.1980
  2. Traktory tovární výroby nad výkonu 25 k (PS, HP) do r.v.1980
O zařazení do kategorií rozhodují pořadatelé při přejímce.  

Bezpečnostní pravidla: 
 
  Libský závod historických traktorů je pořádán především pro předvedení strojů, jezdeckého umění startujících a pobavení diváků. Nejdůležitější podmínkou je však zajištění bezpečnosti jak startujících tak i diváků. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat níže uvedená pravidla:  

Bezpečnostní pravidla pro startující:

  účast v závodě je dobrovolná a může se ho účastnit pouze osoba starší 18-ti let s platným řidičským průkazem, která podepíše že se seznámila s bezpečnostními pravidly, pro všechny startující je bez výjimky stanoven přísný zákaz požívání alkoholických nápojů před a v průběhu celého závodu, za všech okolností jednat tak, aby v žádném případě nedošlo k újmě na zdraví nebo na majetku svém nebo třetí osoby, při přesunech strojů na start a zpět do depa jet zvlášť obezřetně – projíždí se prostorem přístupným divákům, věnovat zvýšenou pozornost divákům - dětem, vzhledem k jejich nepředvídatelnému chování, a své jednání přizpůsobit tak, aby bylo ochráněno zdraví a majetek jak diváků tak i ostatních startujících a pořadatelů, při samotné jízdě přizpůsobit rychlost jednak stavu a konstrukci stroje a jednak stavu a členitosti trati tak, aby v žádném případě neopustil vytýčenou trať, nepoškodil svůj stroj a především, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku svém nebo třetích osob, bezpodmínečně uposlechnout pokyny pořadatelů nebo osob nad závodem dozorujících, použít ochranné a bezpečnostní prostředky, vyžaduje-li to stav nebo konstrukce jeho stroje, a to zejména k ochraně vlastního zdraví.  při jízdě do depa a v depu jet se zvýšenou opatrností především s ohledem na diváky a ostatní startující, za všech okolností dbát na bezpečnost, zabezpečit stroj proti samovolnému pohybu, zajistit, aby nedošlo k úniku ropných látek a znečištění životního prostředí, zajistit si svůj majetek - pořadatel neodpovídá za případnou ztrátu či odcizení.

Důležité:

Maximální počet startujících bude omezen na 30 strojů Startovné bude 100,-Kč Pořadatel si vyhrazuje právo případné změny pravidel během závodu.

Bezpečnostní pravidla pro diváky:

diváci se mohou pohybovat pouze v prostoru pro diváky, divákům je zakázáno vstupovat do vyznačené závodní trati , v prostoru depa závodních strojů je každý povinen být zvlášť obezřetný vzhledem k příjezdům a odjezdům závodních strojů, v celém areálu závodiště je každý povinen se chovat a pohybovat se zvýšenou opatrností především s ohledem na bezpečnost svou a v případě rodičů na bezpečnost jejich dětí, a uposlechnout pokyny pořadatelů nebo osob nad závodem dozorujících, řídit se pokyny pořadatelů.    

Doporučujeme: 

Záleží nám na hladkém průběhu závodu. Upozorňujeme na to, aby návštěvníci dbali našich pokynů a apelujeme na závodníky a vlastně všechny motorizované účastníky, aby se vyhnuli konzumaci alkoholu. Uvědomte si jak tenká hranice je mezi bujarým veselím a neštěstím, které se může vždy přihodit.   Doporučujeme, aby jste si zajistili odvoz pro sebe i své závodní stroje, které v některých případech neodpovídají dopravním předpisům.

pozvánka ke stažení ZDE